Museum Panorama Mesdag

Adviseren, coachen en gewoon handjes

Werken voor een iconisch museum. Een museum met een historie van meer dan 140 jaar. Museum Panorama Mesdag (MPM). Toch echt wel een highlight voor Striped Elephant! Soms heb je gewoon een ‘lucky break’. Dan komt er een vraag vanuit je netwerk hoe wij zouden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de (digitale) marketing en communicatie. Niet alleen gebaseerd op de relatie, maar vooral vanwege onze ideeën, voorstellen en ons track record. Op inhoud dus!

Panorama Mesdag. Indrukwekkende content. Meer dan 140 jaar oud. 14 meter hoog. 120 meter in omtrek.

In de aanloop naar de praktische invulling van de opdracht hebben we de verschillende communicatiemiddelen zoals website, Facebook, Instagram, LinkedIn en nieuwsbrief bekeken. Onze bevindingen zijn daarna in een aantal sessies gedeeld met het team van het museum. We schetsen dus een ‘digitale footprint’, met in ons achterhoofd de belangrijkste actiepunten van onze inzet; het bereik, de betrokkenheid en de impact van de berichten te vergroten. Met als uiteindelijk hoofddoel meer mensen enthousiast maken voor een museumbezoek. Anders gezegd: op een natuurlijke manier de verbinding te leggen tussen de digitale aanwezigheid van het museum op de uiteenlopende kanalen en platformen en het fysieke bezoek aan het museum met zijn unieke Panorama. Waarbij het van belang is te kiezen voor een uitstraling en tone of voice die past bij het DNA van het museum. Een uitdaging waar we graag onze tanden in zetten.

Opdracht is ook om wat aan verjonging van het publiek te doen. Goed (foto)voorbeeld doet goed volgen.

Vanzelfsprekend werken we in de uitvoering van de nieuwe ideeën en concepten nauw samen met het verantwoordelijke team van het museum. Dat begint bij het gezamenlijk opstellen van een contentstrategie en een contentkalender. Dat klinkt duurder dan het is overigens. Het gaat erom dat je helder beschrijft wat je wanneer waar gaat doen met welk doel. En dat op basis van een aantal thematische insteken en actualiteit. Welke vorm kies je daarvoor en wat heb je aan content nodig. Behind the scenes, detailbeschrijvingen, historische informatie, toen-en-nu, gebruikers aan het woord… het is een interessante zoektocht naar de best mogelijke inhoud. Daarbij is er vooral gekeken naar originele invalshoeken om mensen, die nog niet bekend zijn met het museum, attent te maken op het Mesdag-panorama, de exposities en de vele andere mogelijkheden van het museum. Fans moeten uiteraard worden gekoesterd, maar we willen graag dat de fan-schare groeit. Ook onder de jonge doelgroep. Niet zozeer verjongen om het verjongen, maar vooral toevoegen van nieuwe geïnteresseerden.

Het museum is natuurlijk meer dan alleen het panorama. Eigen pronkstukken, exposities en de winkel bijvoorbeeld.

Om de digitale verbinding alsook het online bereik en het aantal volgers te optimaliseren, heeft Striped Elephant ons marketingteam in 2023 kundig en succesvol ondersteund bij de optimalisatie van strategie en content.

Minke Schat

directeur MUSEUM PANORAMA MESDAG

Samen met de medewerkers van Mesdag kijken we steeds naar nieuwe, creatieve insteken. Proberen we ook steeds ‘out of the box’ te denken. We vervullen daarbij naast het praktisch ondersteunen (teksten maken, beelden maken, doelgroepen definiëren, campagnes opzetten, data analyseren) ook een begeleidende en coachende rol. We reizen daarvoor maandelijks af naar Den Haag en zijn dan actief in het museum zelf. Een deel van de werkzaamheden gebeurt op afstand, maar we willen ook voeling houden met ‘de vloer’ en draaien graag een dag mee. Dan bespreken we de resultaten, creëren we nieuwe content en bepalen we met MPM-team de volgende stappen.

Waar het uiteindelijk om draait is dat het team op de gezamenlijk gecreëerde basis de digitale aanwezigheid van het museum verder kan uitbouwen. Met nieuwe content-concepten, creatieve ideeën en op basis van de data die bijvoorbeeld via Google, Facebook of LinkedIn worden gerapporteerd, kunnen dan steeds onderbouwde beslissingen genomen worden om het museum steeds meer en relevant onder de aandacht te brengen.

Wat doen we nog meer

meer over esns


Ze begeleiden het museum op een zeer prettige wijze

— Minke Schat, Directeur


Scroll naar boven