Striped Elephant

Alfa Bier: Social Media Management

All-in social media management inclusief webcare

De klant: Alfa Bier 
Onze opdracht: contentcreatie- & beheer + webcare voor social media 
De case: Striped Elephant heeft opdracht gekregen de dagelijkse invulling van de social media kanalen van Alfa Bier voor zijn rekening te nemen inclusief alle webcare-activiteiten.  

————————- 

Een ‘lekkere’ opdracht! De volledige contentplanning, de creatieve uitwerking (art direction, beeld & tekst) en ook de follow up (webcare) van de content voor de verschillende social media kanalen voor bierbrouwer Alfa Bier is in onze handen gelegd. Het gaat hierbij om Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn van de Limburgse bierbrouwer Alfa Bier.  

Als onderdeel van de herpositionering is er in een door Striped Elephant opgestelde contentstrategie, veel focus gelegd op de relevante en effectieve invulling van de customer journey. Dat betekent dat je echt ‘native content’ moet maken voor de verschillende kanalen. Voor LinkedIn is dat uiteraard B2B en dus een andere tone of voice, bij twitter is het meer op het snelle nieuws gericht en daar waar Instagram en Facebook weliswaar beide sterk beeldgerichte podia zijn, bestaat er toch een heel duidelijk verschil in content vormen die we werken en beeldtaal die echt verschillend is. 

Voor de verschillende kanalen van Alfa zetten we dus ook niet steeds dezelfde boodschap in. Het kan ook zijn dat we een ‘wapenfeit’ wel op de verschillende social media presenteren, maar dan vanuit een andere invalshoek bekeken, omdat we vanuit de doelgroep vertrekken. Alfa heeft marketingcampagnes, sponsorships, productienieuws, nieuwe producten en er werken dagelijks echte ambachtslieden aan het maken van (h)eerlijk bier. De verhalen liggen werkelijk dagelijks voor het oprapen, ook al beseft men dat vaak zelf niet eens!  

Belangrijk is ook, dat het stuk webcare ligt bij de makers van content. De betrokkenheid bij het (familie)bedrijf en zijn achterban is het grootst als je niet alleen mooie verhalen maakt, maar als je ook in gesprek bent met de fans, weet wat ze waarderen en wat niet. Wat ze aanspreekt en waar ze niet op zitten te wachten. Deze interactie motiveert en stimuleert om steeds beter de ‘stories’ te laten aansluiten op wat de Alfa-consument wil.