Striped Elephant

‘Historisch’ print magazine voor educatieve uitgeverij Blink

Realisatie Saga magazine over Next Gen geschiedenisonderwijs

Klant: Blink Media
Opdracht: Breng onze digitale lesmethode Saga onder de aandacht van docenten
Case: Na een ontwikkeltraject van vijf jaar en een testjaar was het nu tijd om een digitale leermethode voor het vak Geschiedenis op middelbare schoolniveau bij de vakgroepen en individuele docenten op de juiste manier onder de aandacht te krijgen.

Bij aanvang van onze samenwerking stuiterden de ideeën van “laten we een interview met onze uitgever doen” tot en met “zullen we een glossy maken?”. We onderzochten eerst de wensen en eisen, overlegden eens voorzichtig over het beschikbare budget en kwamen tot de conclusie dat er een echte uitdaging lag. Beperkt budget, moeizaam te verleiden doelgroep en weinig tijd. Een kolfje naar onze hand!

Ons voorstel werd uiteindelijk: promoot iets digitaals met iets fysieks! Maar dan moest er wel snel geschakeld worden. Een digitale lesmethode aan de man (en vrouw) brengen met print magazine. Dat werd onze opdracht. Saga, van educatieve uitgeverij Blink, is een innovatieve lesmethode voor het vak Geschiedenis op middelbaar onderwijsniveau. Er is vijf jaar aan ontwikkeld. Een site was er al, een brochure ook. Maar men miste toch iets om echt binnen te komen bij de doelgroep die volgens ons overtuigd moest worden met iets tastbaars, iets authentieks en iets waarachtigs. Striped Elephant realiseerde daarom in amper vier weken een print magazine over Next Gen geschiedenisonderwijs.

 

Van eerste idee naar thematische magazine-opzet, inhoudelijk plan, design en opmaak, alle content inclusief fotografie op scholen en interviews met zowel docenten als leerlingen. Oh en ook een complete roundtable in de Dom van Utrecht. Dat was namelijk het ‘piece de résistance’ voor het magazine. Gedrukt en wel! Een dan niet “Wij-van-wc-eend-bevelen-wc-eend-aan” magazine, maar een zoektocht naar het belang van geschiedenisonderwijs (de Why). Theorie en praktijk en ook wat verstrooiing uiteraard. Geen herhaling van een de brochureteksten, maar authentieke los van de lesmethode ingestoken relevante content gericht op de leerkrachten en de secties Geschiedenis in het middelbaar onderwijs. Een discussiestuk dat kan worden meegenomen naar scholen, opgestuurd naar prospects en iets wat ook online te gebruiken is. Als geheel of bepaalde content-onderdelen uit het magazine relevant elders weer ingezet. Ziedaar een krachtig en relevant communicatiemiddel dat goed in de marketing mix past. En heel erg lekker om te mogen maken. Living in the fast lane … ook als het om Geschiedenisonderwijs gaat.