Striped Elephant

Interactieve AVG-handleiding voor de NVPI

Creatie van een helder en aantrekkelijk en interactief informatiedocument

De klant: NVPI (de branchevereniging van de entertainmentindustrie)
Onze opdracht: Creëer een document inzake de AVG
De case: Zet een juridisch document over de nieuwe privacywetgeving om naar een aantrekkelijk, helder en feitelijk juist (interactief) document ten behoeve van de NVPI-achterban

Leg begrijpelijk uit hoe je iets begrijpelijk moet uitleggen. Dat was de opdracht in een (abstracte) nut shell. Striped Elephant moest dus de NVPI ondersteunen bij het begrijpelijk uitleggen hoe hun achterban iets begrijpelijk moeten gaan uitleggen aan burgers waarvan gegevens worden opgeslagen.

Hoe maak je van iets onaantrekkelijks als een juridische uitleg over de AVG toch een helder en aantrekkelijk informatiedocument? Tsja, dan moet er dus vanuit vrij droge kost een indeling en opmaak- en illustratiestijl worden bedacht. En vervolgens moet er een handleiding worden gecreëerd die zowel in print als digitaal goed leesbaar en hanteerbaar is.

Voor de NVPI-achterban moest er vanuit de feitelijke juridische teksten over de privacywetgeving een communicatiemiddel worden gecreëerd, dat voor alle aangeslotenen als gemakkelijk navigeerbare handleiding gebruikt kon worden. Als branchevereniging van de entertainmentindustrie vertegenwoordigt de NVPI het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers en distributeurs van film en online en uitgevers van games en andere interactieve software. Deze partijen moesten tijdig op de hoogte worden gebracht van hun verplichtingen en hoe ze hier het best aan kunnen voldoen. Want zij moesten op hun beurt de zaakjes op orde krijgen.

Bedrijven en instellingen vergaren steeds meer gegevens en slaan deze tijdelijk of permanent op. Daarmee ontstaan er ook grote privacy verantwoordelijkheden. De Europese Commissie heeft onder invloed van de toenemende cybercriminaliteit en datalekken besloten dat de huidige landelijke privacyregelgevingen moeten worden aangepast om te voldoen aan de huidige omstandigheden. Een stringentere aanpak van de privacy om burgers beter te beschermen tegen misbruik van hun gegevens.

Burgers krijgen door de komst van de AVG meer zeggenschap over hun data. De AVG verplicht partijen die gegevens opslaan tot het begrijpelijk informeren van personen waarvan data wordt vergaard. Daarnaast moeten ook alle genomen technische en organisatorische maatregelen uitvoerig worden vastgelegd.

Nou dat dus.