Striped Elephant

>500.000 Facebook en Instagram bereik voor Voice!

De Klant: Stichting Voice: overkoepelende organisatie van belangenverenigingen van makers (creatievelingen).
De Opdracht: Auteursrecht onder de aandacht brengen bij juffen en meesters in het basisonderwijs.
De Case: Blogs, vlogs, spelletjes, Voice heeft prachtig nieuw lesmateriaal laten maken over auteursrecht dat geschikt gemaakt is voor digiborden en gericht is op de hoogste klassen in het basisonderwijs. Maar nu!? Hoe krijgen we het materiaal en dus ook de achterliggende boodschap bij de juffen en meesters. Striped Elephant richtte de social mediakanalen in en realiseerde meer dan een half miljoen bereik!

In oktober 2018 startten we met de opdracht om nieuw vervaardigd modern lesmateriaal over het niet al te sexy thema auteursrecht onder de aandacht te krijgen bij juffen en meesters in het basisonderwijs. Hiertoe richtten wij een nieuwe Facebookpagina en een Instagram-account in onder de vlag Tips voor Juf en Meester. Eind van het schooljaar 2018/2019 was daar gecombineerd een bereik van 567.000 gerealiseerd en in de eindrapportage van Voice richting subsidieverstrekker de Europese Gemeenschap werden de resultaten van de campagne gepresenteerd. Het aantal bereikte leerlingen met het nieuwe lesmateriaal is meer dan vervijfvoudigd (!) in dit schooljaar ten opzichte van het vorige schooljaar.

Striped Elephant heeft naast de inrichting van de kanalen ook alle content (tekst, foto- en videoproducties) én de promoties op facebook en Instagram verzorgd. Inclusief het project management van alle onderdelen.